FÖRARBEVIS

Förarbevis för snöskoter

Om du ska köra snöskoter behöver du ett förarbevis för snöskoter.

 

Du som har ett körkort som du tog före den 1 januari 2000 (även om det senare varit återkallat) behöver inte ett sådant förarbevis.

 

För att få ett förarbevis för snöskoter krävs det att:

1. Du har fyllt 16 år

2. Du har gått en utbildning hos en godkänd utbildare

3. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov.

 

Utbildning och prov för snöskoter

Utbildningen består av både teori och praktiska delar så som övningskörning.

För att få göra de praktiska delarna ska du ha fyllt 15 år och 9 månader.

Utbildningen ska ske hos en godkänd utbildare och den är minst tio timmar lång. Den består av minst tre timmars praktisk träning. Totalt kan det bli mer än tio timmar, beroende på hur du klarar de teoretiska och praktiska momenten.

 

Du måste ha fyllt 16 år och ha gått utbildningen för att få göra kunskapsprovet.

 

Övningskörning

Det är inte tillåtet att övningsköra privat utan enbart hos utbildaren.

 

När utbildningen är klar

När du har blivit godkänd på utbildningen och provet, rapporterar vi det till transportstyrelsen.

Transportstyreslen skickar sedan en ansökningsblankett och ett inbetalningskort för förarbeviset till dig.

 

När ansökan och betalning har kommit in tillverkas förarbeviset och skickar det till din folkbokföringsadress.

Du kan köra direkt när ditt godkända kunskapsprov har blivit registrerat hos oss om du har en giltig legitimation med dig när du kör.

Efter två månader måste du ha med dig förarbeviset när du kör.

Om du inte ansökt om ditt förarbevis och betalat avgiften inom ett år från den dag du blev godkänd förlorar du din behörighet.

För att få veta hur du får tillbaka behörigheten kan du kontakta transportstyrelsens kundtjänst på 0771-81 81 81.

 

Foto på förarbeviset

Fotot till ditt förarbevis ska uppfylla krav som till exempel att bilden ska tas rakt framifrån och ha en vit bakgrund.

Därför kan det vara lämpligt att ta foto till ditt förarbevis hos en fotograf som tar bilder för ID-kort.

Skolfoton uppfyller oftast inte kraven.

Fotografering hos Trafikverket är inte möjligt för förarbevis.

 

Förarbevis kan återkallas

Om du gör dig skyldig till något trafikbrott, som till exempel fortkörning eller olovlig körning gäller samma regler som för körkort. Det innebär att vi kan återkalla ditt förarbevis eller ge dig en varning.

 

Vad gäller vid skotersafari?

Alla som har ett körkort får köra snöskoter vid skotersafari.

Det krävs att:

Gruppen består av högst tio förare.

Den som leder färden har förarbevis för snöskoter.

Färden går längs en sträcka som ledaren har bestämt i förväg.

Förarbevis för vattenskoter

  • Krav på förarbevis från 1 maj 2022
  • Pris: 2995kr
  • Teori på distans och halvdag med praktik.
  • Vi genomför utbildningar i Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå, Östersund, Strömsund, Åre, Bergskommun.
  • Åldersgräns 15 år


H2 Byggarna AB (körskoter) är godkänd arrangör för att genomföra utbildningar i förarbevis för vattenskoter. 

Efterfrågan väntas bli mycket stor under sommaren 2022 - boka din plats redan nu för att säkra ditt förarbevis.

Kursinnehåll

Utbildningen består av tre delar som måste göras i kronologisk ordning.

Del 1 (8h) är teoretiska självstudier via E-learning som du genomför på din dator, smartphone eller surfplatta. Länk till E-learning skickas i separat mail. Del 1 ska vara genomförd i sin helhet för att du ska kunna delta på del 2.


Del 2 (3h) är en lärarledd fördjupad teori 

Här finns det möjlighet att ställa frågor och fördjupa diskussionen kring innehållet i del 1. Denna hålls i samband med del3.


Del 3 (4h) är platsbunden och inleds med examination av de teoretiska delarna följt av en säkerhetsgenomgång innan vi startar de praktiska momenten. Här övar vi körteknik och manövrering i hög och låg fart.

Vi förevisar sjösättning och upptagning samt hur vi hanterar vattenskotern på begränsad yta tex när du ska lägga till vid en brygga. Målet är att du efter avslutad kurs skall känna dig trygg och ha en större förståelse för olika situationer som kan uppstå samt upptäcka och hantera risker.


Du som deltagare kommer till kursen med egen vattenskoter, flytväst och lämpliga kläder. Vattenskotern måste vara CE-märkt, sjövärdig och kunna framföras i minst 35 knop.


Det kan vara maximalt två deltagare på varje vattenskoter.

Saknar du tillgång till skoter har vi som arrangör ett begränsat antal vattenskotrar som du kan hyra under kursen

inklusive bränsle och flytväst.

Hör av dig i god tid för bokning av vattenskoter.


Förkunskapskrav och examination

Det enda förkunskapskravet för att du ska få delta på kursen är att du måste ha fyllt 15 år. För att du ska bli godkänd på kursen och behörig att söka ut ett förarbevis krävs närvaro och deltagande i samtliga delmoment. Du kommer även genomföra en enklare skriftlig examination i samband med del 3.

Vattenskoterförordningen

Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter anger att det endast är tillåtet att köra vattenskoter i allmänna farleder samt i områden där länsstyrelserna beslutat om undantag från det generella förbudet. 

Genom en dom från EU-domstolen har den svenska vattenskoterförordningens giltighet ifrågasatts.


Resultatet av detta är att det i dagsläget inte bedrivs någon tillsyn utifrån reglerna i vattenskoterförordningen. Däremot gäller miljöbalken och allmänna sjötrafikregler även för vattenskoter. 

Domstolsbeslut; Mickelsson och Roos C-142/05, EU:C:2009:336


Den som kör vattenskoter betraktas som ”befälhavare” i lagens mening och har ansvar att köra säkert och inte orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, natur eller miljö.

Det ansvaret följer av miljöbalken och sjölagen, som gäller oavsett oklarheter om vattenskoterförordningens legala status.